O projekcie

Projekt “Ponadnarodowe Sprawy Zawodowe” został  przygotowany w ramach działalności Fundacji „Możesz wiedzieć więcej” przy Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Uczestnicy przedsięwzięcia to 40-osobowa grupa uczniów z ZST w Cieszynie oraz Kolegium Technicznego w Zborowie na Ukrainie wraz z opiekunami.

Odpowiadając na zainteresowania młodych ludzi koncentrujące się wokół kształcenia zawodowego, przygotowano projekt, który umożliwiał zgłębienie tego zagadnienia. Uczestnicy mieli okazję wymienić się wiadomościami na temat tego, jak przebiega kształcenie zawodowe w ich kraju, jakie zawody były i są popularne, jak wygląda warsztat pracy rzemieślnika. Każdy dzień działań projektowych obfitował w ciekawe wyzwania. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach introligatorskich, graficznych i typograficznych przygotowanych przez Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, wzięła udział w grze terenowej pozwalającej poznać zakłady rzemieślnicze na terenie Cieszyna. Podczas wyjazdu edukacyjnego do Krakowa uczestnicy projektu poznali historię krakowskich mistrzów zawodu, zwiedzając podziemia rynku i przemierzając szlak krakowskich rzemieślników. Ciekawym wyzwaniem były zajęcia praktyczne przygotowane przez nauczycieli zawodu z ZST w pracowniach: mechanicznej, elektrycznej, mechatronicznej, odnawialnych źródeł energii czy fryzjerskiej, podczas których młodzież podzielona na kilkuosobowe grupy m.in. zbudowała dwa kolektory (jeden z nich pojechał na Ukrainę) oraz kłódkę symbolizującą polsko-ukraińską przyjaźń. Przedsięwzięcie zakończyła sesja fotograficzna, w której uczniowie wcielili się w przedstawicieli konkretnych zawodów, gromadząc odpowiednie stroje i rekwizyty. W czwartek 26 października 2017 podczas uroczystego podsumowania projektu miało miejsce otwarcie wystawy zdjęć w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych. W najbliższym czasie wystawa ta będzie prezentowana na terenie Cieszyna.

Warto podkreślić, że projekt pozwolił młodzieży nie tylko na wymianę doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego, którego przecież są uczestnikami. Była to okazja do dobrej zabawy, integracji, przełamywania stereotypów, nawiązywania przyjaźni, poznawania kultury i obyczajów obu krajów, np. podczas jednego z wieczorów uczestnicy przygotowali typowe dania kuchni polskiej i ukraińskiej, ujawniając przy okazji swoje kulinarne talenty.

Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, a polsko – ukraińska współpraca zaowocowała pozytywną energią, która stanie się inspiracją do tworzenia kolejnych projektów. Autorkami tegorocznego są nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie – Lubomira Iskrzycka i Sylwia Tomiczek.

*************

Проект “Професійні питання без кордонів” підготовлений в рамках діяльності Фонду “Можеш знати  більше” в Спілці технічних шкіл імені  полковника Ґвідона Лангера в Цешині. Учасниками проекту є 40-особова група студентів цієї школи та Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з України разом з наставниками.

У відповідь на зацікавленість молоді щодо професійної освіти був підготовлений проект для вивчення цього питання. Учасники мали можливість обмінятися відомостями про те, як здійснюється професійна підготовка у їхній країні, які професії були і є популярними, як виглядає професійна робота ремісника. Кожен день діяльності проекту був насичений цікавими подіями. Молодь брала участь, зокрема, в палітурних, графічних і друкарських заняттях, підготовлених Музеєм друкарства в Цєшині, у міській тереновій грі, що дозволила пізнати  ремесла Цешина. Під час освітньої поїздки до Кракова учасники проекту дізналися історію краківських майстрів різноманітних ремесел, дослідили підземелля Ринку і перетнули  шлях краківських ремісників. Цікавою була практична діяльність на заняттях, підготовлених викладачами професій ZST в майстернях механічній, електричній, мехатронічній, перукарській та в майстерні відновлюваних джерел енергії, під час яких молодь, розділившись на невеликі групи, зокрема, побудували два колектори (один з них відправився до України) та замок-колодку, що символізує польсько-українську дружбу. Проект завершився фотосессією, в якій учні представляли конкретні професії, збираючи відповідні костюми та реквізити. У найближчому майбутньому планується виготовити мандрівну фотовиставку в рамках поширення результатів проектної діяльності. Варто підкреслити, що проект дозволив молодим людям не тільки обмінюватися досвідом у сфері процесу набуття професійної освіти, учасниками якого вони є. Це була можливість для хорошого дозвілля, інтеграції, подолання стереотипів, зав’язування дружніх стосунків, пізнання культури та звичаїв двох країн. Наприклад, під час одного з вечорів учасники підготували типові страви польської та української кухні, виявляючи при цьому свої кулінарні таланти.

Захід відбувся успішно, а польсько-українська співпраця призвела до накопичення позитивної енергії, яка стане натхненням для подальших проектів. Авторами  цього чудового проекту є викладачі Спілки технічних шкіл імені  полковника Гвідона Лангера в Цешині – Любомира Іскжицька та Сильвія Томічек.

 

Створити безкоштовний сайт або блог на WordPress.com.

Up ↑