Uczestnicy

logomww

Fundacja „Możesz wiedzieć więcej”, działająca przy Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie 
http://zst.cieszyn.pl/?page_id=1600 

ЛоготипЗборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 
http://zboriv-college.info

 

Блог на WordPress.com .

Up ↑